թշնամի

թշնամի

Dasnabedian 1995: 437

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 14,34
ennemi

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԹՇՆԱՄԻ — (մւոյ, մեաց.) NBH 1 0816 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա.գ. ἑχθρός, δυσμενής inimicus, hostis, malevolus. թ. տիւզմէն, տիւզման. (յն. տիսմէնի՛ս.) Ոսոխ. հակառակորդ. չարակամ. ատելի. դժկամակ. դժնեայ. *Մատնեաց ʼի ձեռս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. μισητός qui odio habetur, odiosus, odibilis, invisus Որ ինչ ոչ է սիրելի. ատեցեալ. կամ արժանի ատելոյ. արաբ. ատիւ, ատիւվվ *Առհասարակ ատելի են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՉԻՂՋ — (չղջի, ից.) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. νυκτερίς vespertilio. գրի եւ ՉԵՂՋ. Չղջիկան. մաշկաթեւ՝ մկնատեսիլ կենդանի թռչական ընդ աղջամուղջ գիշերոյ. չղջիկ, սէկէմուկ. ... *Յոպոպ, եւ չիղջ. եւ ամենայն զեռուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՉ — ( ) NBH 2 0609 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. πολεμιστής, πολέμιος bellator, inimicus, hostis, infestus, infestissimus. Պատերազմօղ թշնամի. ոսոխ. դիմամարտ. տիւշմէն, հասիմ. *Այժմ մարդոյն՝ վասն որ կայ ʼի նմա չարն, թշնամի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷԿԷԶ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: 12c, 13c ա. ԱՂԷԿԷԶ կամ ԱՂԵԿԷԶ. Կիզիչ աղեաց. տոչորիչ սրտի. աղէխարշ. *Զի մի՛ աղէկէզ բժշկութեամբս վասն ʼի խոր հարմանս զդեզ բանիս՝ երեւեցայց թշնամի. Լմբ. պտրգ.: ա. ԱՂԷԿԷԶ (2 1042) ա. Ոյր աղիք կիզանին ʼի գթոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ. գրի եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՒՆ. ԱՆԱԳՈՐՈՎՆ. իբր անգորով, անգութ, անկարեկից, խստասիրտ. ἅστοργος naturalis amoris expers, ἁσυμπαθής adfectu carens, ὡμός …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԶԴ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: Early classical ա. ἁκήρυκτος non denunciatus Որ ինչ լինի առանց ազդելոյ. յեղակարծ. ... *Անհաշտ թշնամի է, եւ անազդ եւ անզգաստ պատերազմ կալաւ ընդ մեզ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 13 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ըստ յն. ոճոյ. ἅσωτος Անառակ. կորստական. որ չկարէ կամ չէ արժանի ապրիլ, կամ չպահէ զինչս. վատնիչ. շռայլ. զեղխ. *Որպէս զանապուր որդիսն ոչ անտես առնեն ծնօղքն: Անապուր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՄՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0130 Chronological Sequence: 13c ձ. Ձեւանալ անդամովք, յարբունս հասանել. *Չիք չարագոյն թշնամի քան զմեղս. որ երբ զօրանայ՝ անդամնաւորի եւ մարդանայ, եւ սատանայի դարմանիչք լինին. Վրդն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶԳԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ա. Որ չէ զգաստ կամ զգաստացեալ. անզգոյշ. անխրատ. անհամբոյր. *Խժականաց եւ անզգաստից՝ ատեցողացն զբարիս ʼի դիմի հարեալ. Յհ. կթ.: Եւ որ ոչն է զգացուցեալ կամ ազդեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶՕՐ — (ի, աց.) NBH 1 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνισχυς, ἁδρανής infirmus Որ ոչ զօրէ. յետնեալ ʼի զօրութենէ. տկար. տզօր, անկարող. անոյժ. չատիկօղ, ուժ չունեցօղ. ... *Ընտիրք՝ անզօրք եղիցին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.